logotypy
 
Projekt nr UDA –POKL.02.01.01-00-495/09-02, pn. "Studia Podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - "Elektrotechnika, specjalność nowoczesne technologie elektryczne w transporcie"" prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przez Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem z dniem 30.09.2012 r. został zakończony.

Łącznie w kolejnych 3 edycjach studiów wzięło udział 67 uczestników (4 kobiety i 63 mężczyzn), wszyscy uczestnicy uzyskali świadectwo ukończenia wymienionych wyżej studiów podyplomowych. Uczestnikami byli w przeważającej większości inżynierowie - pracownicy zakładów powiązanych z elektrycznym transportem szynowym. Studia Podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - "Elektrotechnika, specjalność nowoczesne technologie elektryczne w transporcie" uzyskały bardzo wysoką ocenę wśród uczestników studiów (średnia ocena studiów na koniec ostatniej 3 edycji to ponad 4,5 punktów na 5 możliwych do uzyskania).

Studia te były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.