logotypy
 
O projekcie

Organizator Studiów
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - Politechniki Krakowskiej.

Celem Studiów było uzyskanie nowoczesnej wiedzy przez inżynierów transportu elektrycznego (także absolwentów kierunków pokrewnych), pracowników biur projektowych, pracowników firm obsługujących elektryczny transport, na temat nowoczesnych technologii elektrycznych stosowanych w transporcie szynowym, a także wiedzy przydatnej w praktyce inżynierskiej z zakresu programów komputerowych do projektowania i obliczeń inżynierskich. Słuchaczami studiów były osoby posiadające tytuł mgr inżyniera, inżyniera lub licencjata .

Projekt był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: nr II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie: 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
Tytuł projektu:
Studia Podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - "Elektrotechnika, specjalność nowoczesne technologie elektryczne w transporcie"