logotypy
 
Rekrutacja
Aktualnie nie przewidujemy dalszej rekrutacji - ponieważ zgodnie z harmonogramem działań projekt pn. "Studia Podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - "Elektrotechnika, specjalność nowoczesne technologie elektryczne w transporcie"" prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przez Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem z dniem 30.09.2012 r. został zakończony.

Studia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 80% (4628,24 zł) pozostała kwota to wkład własny uczestników projektu w  wysokości  1157,06 zł za 2 semestry. Uczestnicy mają zapewniony catering, opłacany w ramach projektu.